1976 - הוקם בית ספר עירוני ו' מקיף

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו